Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-06 Stoppdatum 2011-12-06
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 8697
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: