Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-24 Stoppdatum 2011-03-24
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 11103
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: