Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-20 Stoppdatum 2011-10-23
Mängd (ton): 12,12 Kostnad totalt: 7841
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: