Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR040, 2888 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-28 Stoppdatum 2011-04-28
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2465
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,9
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: