Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR054, 2902 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-26 Stoppdatum 2011-04-26
Mängd (ton): 3,89 Kostnad totalt: 4800
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: