Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV003, 2954 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-23 Stoppdatum 2011-11-23
Mängd (ton): 20,32 Kostnad totalt: 25098
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: