Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-21 Stoppdatum 2011-04-21
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 7395
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,9
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: