Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL056, 3032 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-26 Stoppdatum 2011-04-26
Mängd (ton): 7,77 Kostnad totalt: 9600
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: