Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL060, 3036 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-26 Stoppdatum 2011-04-26
Mängd (ton): 3,84 Kostnad totalt: 4739
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: