Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL073, 3049 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-26 Stoppdatum 2011-11-26
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 7703
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: