Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-20 Stoppdatum 2011-11-20
Mängd (ton): 8,05 Kostnad totalt: 9940
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: