Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF043, 3098 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-29 Stoppdatum 2011-09-29
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2968
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: