Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK004, 3123 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-28 Stoppdatum 2011-07-29
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 14201
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: