Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY004, 3162 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-18 Stoppdatum 2011-08-19
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 17083
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: