Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY018, 3176 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-19 Stoppdatum 2011-08-19
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2800
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: