Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTK008, 3186 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-19 Stoppdatum 2011-08-19
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 4841
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: