Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK069, 3207 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-28 Stoppdatum 2011-07-28
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5483
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: