Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA FÄSJÖN, 3216 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-20 Stoppdatum 2011-09-20
Mängd (ton): 5,17 Kostnad totalt: 10731
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: