Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOA003, 7918 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-10 Stoppdatum 2011-08-10
Mängd (ton): 2,42 Kostnad totalt: 1571
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: