Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-01 Stoppdatum 2011-12-01
Mängd (ton): 6,87 Kostnad totalt: 15471
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: