Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, 650663152889 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-13 Stoppdatum 2011-12-13
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 4405
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: