Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trangölen, 650681151443 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-13 Stoppdatum 2011-12-13
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 2319
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: