Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skiren, 651623149896 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-08 Stoppdatum 2011-09-08
Mängd (ton): 12,99 Kostnad totalt: 15533
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: