Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 652047147336 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-11 Stoppdatum 2011-12-11
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 4637
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: