Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 653438148664 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-12 Stoppdatum 2011-12-12
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 6956
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: