Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sörsjön, 653701148957 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-12 Stoppdatum 2011-12-12
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 11129
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: