Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-11 Stoppdatum 2011-09-11
Mängd (ton): 27,00 Kostnad totalt: 19006
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: