Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIDTJÄRNET, 1063 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-28 Stoppdatum 2011-10-28
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 1697
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: