Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NYELLERUDSTJÄRN, 1392 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-04 Stoppdatum 2011-11-04
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 849
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: