Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖRTJÄRN, 736 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-27 Stoppdatum 2011-10-27
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 3395
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: