Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-14 Stoppdatum 2011-09-14
Mängd (ton): 24,99 Kostnad totalt: 17596
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: