Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-02 Stoppdatum 2011-11-02
Mängd (ton): 18,62 Kostnad totalt: 16125
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: