Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUNESJÖN, 2392 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-26 Stoppdatum 2011-10-26
Mängd (ton): 5,19 Kostnad totalt: 4498
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: