Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARTJÄRNEN, 787 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-04 Stoppdatum 2011-11-04
Mängd (ton): 7,06 Kostnad totalt: 6111
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: