Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VATTNETJÄRNET, 1065 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-28 Stoppdatum 2011-10-28
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 849
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: