Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA RÅVATTNET, 1052 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-02 Stoppdatum 2011-11-02
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 4243
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: