Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-17 Stoppdatum 2011-09-17
Mängd (ton): 15,16 Kostnad totalt: 10672
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: