Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLINGERETJÄRNEN, 3112 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-03 Stoppdatum 2011-11-03
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 2546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: