Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDSJÖN, 1060 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-27 Stoppdatum 2011-10-27
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 2546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: