Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA LÖVSJÖN, 646 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-21 Stoppdatum 2011-10-21
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 15116
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: