Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-30 Stoppdatum 2011-09-30
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 7904
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: