Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA KNIPEREDSTJÄRN, 420 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-18 Stoppdatum 2011-10-18
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 6629
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: