Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA NÖJEVATTEN, 498 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-25 Stoppdatum 2011-09-25
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5227
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: