Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-30 Stoppdatum 2011-10-30
Mängd (ton): 47,16 Kostnad totalt: 40463
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: