Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörkevattnet, 1354 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-03 Stoppdatum 2011-10-03
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1620
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: