Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS009, 2048 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-01 Stoppdatum 2011-11-01
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1129
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: