Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA033, 2036 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-21 Stoppdatum 2011-10-21
Mängd (ton): 9,13 Kostnad totalt: 10386
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: