Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN070, 3230 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-25 Stoppdatum 2011-10-25
Mängd (ton): 18,01 Kostnad totalt: 26957
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: