Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-25 Stoppdatum 2011-10-25
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 17971
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: