Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN037, 2307 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-21 Stoppdatum 2011-10-21
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4493
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: